Privacy policy

Informatie op grond van art. 13 d. lgs. 196/2003 en van de verordeningen EU 2016/679 van 27 april 2016 (AVG). In overeenstemming met art. 13 d. lgs. 196/2003 (hierna T.U.) en van de EU-verordening 2016/679 van 27 april 2016 (GDPR), Fonte al Noce di Polzinetti L. & Angeloni P. snc Società Agricola informeert u over het volgende:

1. Typen verzamelde gegevens.
Tijdens de registratie zijn enkele gegevens vereist om te gebruiken van onze service:
- e-mailadres om u te abonneren op onze nieuwsbrief
- e-mailadres, achternaam, adresse en telefoonnummer om verzoeken te doen op de site.

We verzamelen ook gegevens over het browsen op onze site. Ze zijn aanwezig, voor het toezicht op de toegang tot de site, Google-cookies Analytics geleverd door Google. Voor meer informatie over cookies www.fontealnoce.com/nl/cookies-nl.php
U kunt anoniem naar de www.fontealnoce.com-website bladeren het exploiteren van de incognito-browsermodus die in alle aanwezig is hoofdbrowsers.
NB De compilatie van de formulieren op de site is beperkt tot de belangrijkste van 16 jaar, daarom zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele verklaringen mendaci geleverd. Als we het bestaan van verklaringen opmerken we zullen niet doorgaan met het onmiddellijk annuleren van gegevens persoonlijk verworven.

2. Doeleinden van gegevensverwerking.
De verwerking van persoonlijke gegevens is gericht op correcte uitvoering en de volledige uitvoering van contractuele relaties met de klant, evenals om de registratie van klanten / gebruikers op de website te activeren van Fonte al Noce di Polzinetti L. & Angeloni P. snc Società Agricola, en het gebruik van diensten toestaan telematica, beschikbaar op de site zelf, door klanten en / of gebruikers hetzelfde.

3. Methoden voor gegevensverwerking.
De behandeling wordt uitgevoerd door middel van de in de techniek aangegeven bewerkingen. 4 lid 1 lett. a) T.U., te weten: verzameling, registratie, organisatie, instandhouding, raadpleging, verwerking, wijziging, selectie, extractie, vergelijking, gebruik, interconnectie, blokkering, communicatie, annulering en vernietiging van gegevens. Operaties kunnen worden uitgevoerd met of zonder de hulp van elektronische of geautomatiseerde hulpmiddelen. Persoonlijke gegevens worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om dit te bereiken van de hierboven aangegeven doeleinden, evenals om de verplichtingen van wet opgelegd voor dezelfde doeleinden.

4. Verstrekking van gegevens.
Het verstrekken van persoonlijke gegevens is vrijwillig door de klant / gebruiker en het is noodzakelijk voor het uitvoeren van de activiteiten als bedoeld in punt 1. Elke weigering door de belanghebbende om de gegevens te verstrekken persoonsgegevens impliceren de onmogelijkheid om de genoemde activiteiten te vervullen in punt 1. Persoonlijke gegevens kunnen worden verwerkt, en communicatie naar derden, ook voor reclame- en promotiedoeleinden en / of marketing, met toestemming van de belanghebbende.

5. Datacommunicatie.
Persoonsgegevens kunnen worden gecommuniceerd voor de doeleinden waarnaar wordt verwezen in punt 1 aan al die derden waarvan de communicatie noodzakelijk is voor de juiste uitvoering van de in punt 1 hierboven genoemde doeleinden dat om te voldoen aan fiscale, administratieve en / of andere verplichtingen waarin de geldende wetgeving voorziet.

6. Rechten van de belanghebbende.
In overeenstemming met art. 7 T.U. kan de belanghebbende van de houder verkrijgen van de verwerking, bevestiging van het al dan niet bestaan van hun persoonlijke gegevens en heeft het recht kennis te hebben van de oorsprong van de gegevens, van het doel en van de modaliteiten van de behandeling, van de logica die wordt toegepast op de behandeling, van de identificatiegegevens van de eigenaar en van de proefpersonen aan wie de gegevens ze kunnen worden gecommuniceerd; de belanghebbende heeft ook het recht om te verkrijgen bijwerken, rectificatie en integratie van gegevens, annulering, de transformatie naar anonieme vorm of blokkering van gegevens verwerkt in overtreding van de wet; de houder heeft het recht om bezwaar aan te tekenen legitieme gegevensverwerking.
De belanghebbende kan op elk moment om verdere verduidelijkingen vragen met betrekking tot de verwerking van uw gegevens door te schrijven naar fontealnoce@fontealnoce.com.

7. Gegevensbeheerder.
De gegevensbeheerder is Fonte al Noce di Polzinetti L. & Angeloni P. snc Società Agricola - Italien.


Voel je thuis


Bel of schrijf ons... wij zijn steeds ter beschikking om aan uw wensen te voldoen !